Katalog > Biznes > Kancelaria prawna > Informacje o stronie
Adreshttps://www.kancelariaklus.pl
Tytuł stronyRadca Prawny - Marcin Klu?
Słowa kluczoweuzyskanie odszkodowania, renty, zado??uczynienia, wynik b??d?w medycznych, wypadki komunikacyjne
KategoriaKancelaria Prawna

Adwokat Marcin Klu? proponuje w?asne bogate do?wiadczenie w pozyskaniu zado??uczynienia jak r?wnie? renty w sytuacjach b??d?w medycznych oraz wypadk?w komunikacyjnych. Podczas swojej aktywno?ci Marcin Klu? prowadzi? post?powania przed s?dami cywilnymi, lekarskimi a tak?e s?dami administracyjnymi plus s?dami pracy. Po latach pracy w kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy, Marcin Klu? w roku 2013 ustanowi? swoj? kancelari? w Warszawie przy ulicy Grenadier?w 30B lok. 9 Marcin Klu? Kancelaria Radcy Prawnego zach?ca osoby maj?ce k?opoty ze sprawami spadkowymi, obrotem nieruchomo?ciami, ochron? d?br osobistych, rozwi?zywaniem ustale? o prac? itp. Kancelaria specjalizuje si? tak?e windykacj? nale?no?ci, ochron? autorskich praw osobistych a tak?e maj?tkowych oraz obs?ug? prawn? przedsi?biorstw.