Katalog > Nauka i edukacja > Archeologia >

http://www.karpaty.edu.pl/teams/troja/

Najstarsze w Polsce, silnie ufortyfikowane osady z początków epoki brązu.
Kategoria: Archeologia

http://www.karmel.pl/historia/wadi/wadi.htm

Wyniki prac archeologicznych i labolatoryjnych prezentujące początki i rozwój wspólnoty pustelników karmelitańskich.
Kategoria: Archeologia

http://www.maa.uw.edu.pl/polski/

Instytucją naukowa prowadząca badania w zakresie archeologii, antropologii i etnohistorii Ameryki prekolumbijskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru środkowych Andów.
Kategoria: Archeologia

http://www.eter.ariadna.pl/~sq5tb/region/radom/archeo.htm

Wyniki prac archeologicznych w Radomiu.
Kategoria: Archeologia

http://www.elblag.pl/m2_5.php3

Osada rzemieślniczo-handlowa i portowa w Janowie Pomorskim z VIII-X w n.e.
Kategoria: Archeologia

http://archeolog.iaepan.edu.pl/~zbikob/

Opisy metod: prospekcja lotnicza, geofizyczna, powierzchniowa, geochemiczna.
Kategoria: Archeologia

http://www.europolgaz.com.pl/archeologia_program_badawczy.htm

Sprawozdanie z odkryć archeologicznych dokonanych przy okazji budowy rurociągu jamalskiego. Zdjęcia eksponatów.
Kategoria: Archeologia

http://www.gornyslask.pl/archeologia/

Relacje z badań i odkryć archeologicznych na terenie Górnego Śląska.
Kategoria: Archeologia

http://www.lce.lublin.pl/archeo/archeolo.html

Informacje o niektórych kulturach prehistorycznych na ziemiach polskich.
Kategoria: Archeologia

http://www.provinces.uw.edu.pl/

Informacje o działalności Zakładu Archeologii Prowincji Rzymskich Instytutu Archeologii UW.
Kategoria: Archeologia

http://www.muzarp.poznan.pl/archweb/archweb_pol/archweb_pl.htm

Polskie instytucje archeologiczne i archeolodzy, przepisy prawne, czasopisma archeologiczne, wystawy, konferencje, badania terenowe.
Kategoria: Archeologia

http://megalit.republika.pl/

Informacje na temat megalitycznego kamiennego kręgowi na południu Anglii.
Kategoria: Archeologia

http://www.egiptologia.pl/

Serwis poświęcony badanom archeologicznym w Egipcie.
Kategoria: Archeologia

http://www.archeointernet.pl

Ośrodek ochrony dziedzictwa archeologicznego. Prawa ochrony dóbr kultury, archeologiczny atlas Polski.
Kategoria: Archeologia

http://www.piramidion.pl/

Serwis poświęcony polskim odkryciom archeologicznym w różnych częściach świata. Doniesienia o znaczących odkryciach innych archeologów.
Kategoria: Archeologia

http://150.254.96.132/Lekno/Default.htm

Sprawozdanie z badań prowadzonych przez archeologów z UAM w Poznaniu.
Kategoria: Archeologia

http://archeologia.w.toruniu.pl/grzybowo/grzybowo.htm

Badania wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Grzybowie.
Kategoria: Archeologia

http://150.254.96.132/Novae/

Obóz legionowy, miasto rzymskie i wczesnobizantyjskie na terenie dzisiejszej Bułgarii.
Kategoria: Archeologia

http://www.szczepanki.pradzieje.pl

Badania archeologiczne na stanowisku Szczepanki 8 prowadzone z ramienia Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Kategoria: Archeologia

http://knsa.amu.edu.pl/

Organizacja i prowadzenie własnych projektów popularyzujących archeologię, autoedukacja, wymiana poglądów i dialog między studentami z różnych ośrodków w kraju i za granicą.
Kategoria: Archeologia

http://pl.wikipedia.org/wiki/Archeologia

Zbiór haseł związanych z archeologią w Wolnej Encyklopedii Internetowej.
Kategoria: Archeologia

http://republika.pl/archeotyszczuk

Cyfrowy paszport zabytku. Dwuwymiarowe i trójwymiarowe metody komputerowej dokumentacji zabytków, dokumentacja terenowa oraz panoramiczne fotografie zabytków architektury antycznej.
Kategoria: Archeologia

http://www.pradzieje.pl

Portal dla archeologów, opisy wykopalisk, prace seminaryjne, forum, galerie zabytków, nowości z prasy.
Kategoria: Archeologia

http://www.archeologia.com.pl

Strona popularnego kwartalnika archologicznego. Na stronie dostępne jest archiwum z wybranymi artykułami, linki do popularnych stron, informacje o ważnych wydarzeniach.
Kategoria: Archeologia

http://www.archeo-pdp.org

Stowarzyszenie archeologiczne, prowadzące działalność na rzecz popularyzacji archeologii i ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez organizację warsztatów, festynów, konferencji.
Kategoria: Archeologia

http://www.babidol.pl

Strona Ekspedycji Archeologicznej w Babim Dole k/Borcza. Przedstawiono historie ekspedycji, sylwetki osob, duzy zbior fotografii.
Kategoria: Archeologia

http://members.lycos.co.uk/pradzieje/

osadnictwo pradziejowe w północno-zachodnim rejonie Pałuk.
Kategoria: Archeologia

http://www.if.pw.edu.pl/%7Epluta/pl/dyd/mtj/zal99/marzantowicz/Siec/C14.html

Opis metody datowania zabytków za pomocą węgla radioaktywnego C14
Kategoria: Archeologia

http://pradzieje.newworldltd.org/

Strona prezentująca różne zagadnienia z dziedziny archeologii, między innymi typologię zapinek i umb.
Kategoria: Archeologia

http://zgsnap.amu.edu.pl/

Informacje i aktualności, historia, działalność naukowa, oddziały terenowe, archiwum.
Kategoria: Archeologia

http://probiskupin.pl

Informacje o badaniach naukowych prowadzonych od 2003 roku na terenie osiedla obronnego kultury łużyckiej w Biskupinie.
Kategoria: Archeologia

http://www.piglas.ys.pl/dict/

Zawiera wyrazy mogące być przydatne dla osób tłumaczących teksty archeologiczne pisane w języku angielskim. Dostępny bezpłatnie w archiwum zip lub w wersji on-line.
Kategoria: Archeologia

http://bartoszkontny.pradzieje.pl

Oficjalna strona dr Bartosza Kontnego. aktualności, zainteresowania, cv, wykaz publikacji, projekty badawcze, galerie zdjęć.
Kategoria: Archeologia

Biznes

Dom

Internet

Komputery

Kultura i sztuka

Nauka i edukacja

Reklama

Sport

Szkolenia

Wypoczynek

Zakupy

Zdrowie